دسته‌بندی: انواع قطعات
آفتامات
انواع قطعات

آفتامات دینام

آفتامات دینام دینام خودرو مولد جریان الکتریکی مستقیم می باشد که برای شارژ باتری و تامین برق مصرفی خودرو استفاده می گردد. یکی از قطعات

مطالعه کامل مقاله