مدول بخاری چیست؟

فهرست مطالب

مدول بخاری چیست؟

مدول بخاری سرعت فن سیستم تهویه را که شامل کولر یا بخاری است تنظیم می کند. برای کنترل فن سیستم تهویه هم از مدول بخاری و هم از مقاومت فن استفاده می شود.

تفاوت این دو قطعه در این می باشد که مقاومت فن ساختمان ساده تری را شامل می شود و مدول بخاری سیستم پیچیده تری را دارا می باشد. در بعضی از خودرو ها از مقاومت فن و در بعضی نیز از مدول بخاری استفاده می شود.

رایج ترین مشکلی که در صورت خرابی این قطعه ایجاد می شود این است که سرعت فن بخاری یا کولر قابل تنظیم نباشد که یا در این حالت فن خاموش است و یا در آخرین دور کار می کند.

عمده دلایل خرابی مدول بخاری چیست؟

مهمترین دلایل خرابی مدول بخاری از پوسیدگی یکی از اجزای سیستم تهویه یا گرم شدن بیش از حد یک قطعه ناشی می شود.

یکی از اصلی ترین علل خرابی ایجاد مشکل در موتور فن بخاری است. اگر بلبرینگ موتور فن خراب باشد و سبب شود مقاومت در چرخیدن ایجاد شود و یا قطعه ای جلوی گردش پروانه موتور را بگیرد، سبب می شود که موتور سخت کار کند و جریان بیشتری بکشد که در اثر این جریان کشی بالا مدول بخاری دچار اشکال می شود.

در نتیجه زمانی که اقدام به تعویض مدول بخاری کرده ایم ، می بایست مجموعه موتور بخاری و پره های فن نیز چک شود تا دوباره سبب مشکل نگردد.

درصورت نیاز به مدول بخاری  میتوانید از سایت ما خریداری کنید.